Bucuresti - Brancoveanu
Vanzare Garsoniera In Zona Bucuresti - Brancoveanu - Pret : 16.500 €
Vitan
Vanzare Garsoniera In Zona Vitan - Pret : 40.000 €
Bucurestii Noi
Vanzare Garsoniera In Zona Bucurestii Noi - Pret : 34.500 €
P-ta Unirii
Vanzare Garsoniera In Zona P-ta Unirii - Pret : 29.500 €
Drumul Taberei
Vanzare Garsoniera In Zona Drumul Taberei - Pret : 32.000 €
Piata Alba Iulia
Vanzare Garsoniera In Zona Piata Alba Iulia - Pret : 22.000 €
1mai
Vanzare Garsoniera In Zona 1mai - Pret : 270 €
Drumul Taberei
Vanzare Garsoniera In Zona Drumul Taberei - Pret : 29.000 €
Prelungirea Ghencea
Vanzare Garsoniera In Zona Prelungirea Ghencea - Pret : 25.000 €
Drumul Taberei
Vanzare Garsoniera In Zona Drumul Taberei - Pret : 14.500 €
PANTELIMON / RITMULUI
Vanzare Garsoniera In Zona PANTELIMON / RITMULUI - Pret : 28.500 €
Tineretului
Vanzare Garsoniera In Zona Tineretului - Pret : 41.500 €
Selgros Berceni
Vanzare Garsoniera In Zona Selgros Berceni - Pret : 21.500 €
Salajan, 49 Mp, Garsoniera Tip Studio
Vanzare Garsoniera In Zona Salajan, 49 Mp, Garsoniera Tip Studio - Pret : 57.000 €
Soseaua Fundeni
Vanzare Garsoniera In Zona Soseaua Fundeni - Pret : 34.000 €
Militari
Vanzare Garsoniera In Zona Militari - Pret : 33.000 €
Militari-veteranilor
Vanzare Garsoniera In Zona Militari-veteranilor - Pret : 65.000 €
Prelungirea Ferentari
Vanzare Garsoniera In Zona Prelungirea Ferentari - Pret : 26.500 €
Drumul Taberei
Vanzare Garsoniera In Zona Drumul Taberei - Pret : 30.000 €
Titan - Trapezului
Vanzare Garsoniera In Zona Titan - Trapezului - Pret : 26.000 €

CAUTA GARSONIERA

 
 
 
 

Garsoniere De Vanzare

Selgros Berceni
Selgros Berceni
Pret : 21.500 €
Berceni
Berceni
Pret : 28.900 €
Salajan, 49 Mp, Garsoni
Salajan, 49 Mp, Garsoniera Tip Studio
Pret : 57.000 €
Prelungirea Ferentari
Prelungirea Ferentari
Pret : 23.000 €
Soseaua Fundeni
Soseaua Fundeni
Pret : 34.000 €
Drumul Taberei
Drumul Taberei
Pret : 32.000 €
DRUMUL TABEREI - PIATA
DRUMUL TABEREI - PIATA MOGHIROS
Pret : 30.500 €
Bucurestii Noi
Bucurestii Noi
Pret : 34.500 €
Dacia
Dacia
Pret : 35.000 €
ANUNTURI DE CUMPARARI GARSONIERE
Intermediez vanzari garsoniere situate in zona Militari indiferent de etaj,
Intermediez vanzari garsoniere situate in zona Herastrau indiferent de etaj,
Intermediez vanzari garsoniere situate in zona Dristor indiferent de etaj,
Intermediez vanzari garsoniere situate in zona Calea Victoriei indiferent de
Intermediez vanzari garsoniere situate in zona Mosilor indiferent de etaj,
Intermediez vanzari garsoniere situate in zona 1 Mai indiferent de
Intermediez vanzari garsoniere situate in zona Colentina indiferent de etaj,
Intermediez vanzari garsoniere situate in zona Crangasi indiferent de etaj,
Intermediez vanzari garsoniere situate in zona Gara de Nord indiferent
Intermediez vanzari garsoniere situate in zona Berceni indiferent de etaj,
CONTACT RAPID
0761 066 200 sau 0734 206 836